Posted at 03/05/2016
0

Reklamácia a otvorenie sporu na Aliexpress.com

V tomto návode si povieme, ako pristupovať k reklamácii tovaru z Aliexpress.

Ako sa začať spor?
Na Aliexpresse sa reklamácie riešia cez takzvaný Open Dispute, čo doslovne znamená „otvorenie sporu“. Dostaneme sa k tomu hneď po tom, ako klikneme na detail tovaru, ktorý sme si objednali . Open Dispute tiež nájdeme aj na zozname objednávok – My Orders. Ak nie ste spokojný s dodaným tovarom, tu môžete otvoriť spor.

Na Aliexpresse sa spory riešia v dvoch fázach. V prvej fáze sa snažíte vyriešiť vašu reklamáciu s predajcom. Môžete od neho žiadať buď plnú alebo iba čiastočnú náhradu za dodaný tovar. Ak má tovar nejakú chybu, ktorá však neovplyvňuje jeho funkčnosť, budete od predajcu žiadať iba čiastočnú náhradu za tovar, ktorej výšku si ale zvolíte sami. Ak s vašim návrhom predajca súhlasí, spor sa týmto končí a predajca vám dohodnutú čiastku vráti na váš bankový účet, z ktorého bol tovar uhrádzaný, zhruba do jedného týždňa.

V prípade, že sa s predajcom nedohodnete na navrhovanom riešení, prichádzate k druhej fáze riešenia reklamácie, teda k jej eskalácii. Túto na Aliexpresse nájdete ako Escalate Dispute. Tímto krokom postúpite reklamáciu samotnému Aliexpressu, ktorý rozhodne o jej definitívnom riešení .

V zozname objednaného tovaru nájdeme objednávku s externými batériami ktoré sme objednali a klikneme na Open Dispute. V tomto kroku sa nás systém pýta na niekoľko upresňujúcich otázok, na ktoré pravdivo odpovieme. Prvá otázka znie, či nám bol tovar doručený. Odpovieme Áno. Zobrazí sa nám zopár ďalších možností. Vyberieme vždy tú, ktorá je správna na základe našej reklamácie. My teda zvolíme možnosť Product of packaging is damaged/broken (produkt alebo obal je poškodený).

V druhom bode nás Aliexpress vyzýva aby sme si zvolili plnú (full refund) alebo čiastočnú náhradu za tovar. Keďže my máme poškodený iba jeden powerbank, zvolíme si čiastočnú náhradu. Do kolonky zapíšeme požadovanú čiastku za poškodený tovar. My žiadame dva doláre, pretože poškodený je len jeden, čo vychádza na dva doláre za kus. Následne zaklikneme, že si neželáme poslať tovar späť do Číny a do kolonky Request detail stručne napíšeme obsah reklamácie. Keďže rodný jazyk Číňanov nie je angličtina, pokojne vám na preklad postačí aj translátor.

V konečnej fáze reklamácie si poškodenú vec odfotíme a priložíme ju k reklamačnému formuláru pomocou tlačidla Add Atachments. Celý súbor nesmie presahovať veľkosť 2 MB. Nakoniec klikneme na tlačidlo Submit, vďaka ktorému reklamáciu odošleme.

Priebeh reklamácie môžete sledovať po kliknutí na tlačidlo Dispute Info. Predajca má na vyjadrenie sa k reklamácii k dispozícii 5 kalendárnych dní, v prípade, že sa nevyjadrí, spor vyhrávame. Čas, ktorý predajcovi do vyjadrenia zostáva, môžete vidieť v detaile sporu. Ak chcete spor ukončiť, môžete kliknúť na tlačidlo Cancel Dispute.

Ak je reklamácia naozaj oprávnená, väčšinou sa vyrieši tak, aby boli spokojné obe zúčastnené strany. Pokiaľ ide o lacnejšie produkty, predajcovia nepožadujú poslať poškodený tovar späť do Číny. Naopak, v prípade mobilných telefónov a pod., to vyžadujú.

Kedy je vhodné otvoriť spor?

  • Ak je tovar zničený alebo poškodený
  • Vlastnosti tovaru sa líšia od jeho popisu (materiál, funkčnosť, farba…)
  • Ak bol tovar doručený prostredníctvom iného dopravcu, než toho, ktorého sme si vybrali (namiesto UPS doručilo DHL a pod.)
  • ak išlo o plagiát zadržaný colným úradom
  • ak tovar nebol doručený alebo sa blíži koniec termínu jeho dodania

 

0 Comment on this Article

Comment closed!