Hodnotenie predajcu Michaela Hajdukova Miňova

Telefónne číslo
Číslo nebolo uvedené